Primal Rebirth therapie (PRT)

Ervaringen in onze (vroege) jeugd hebben een grote invloed op de persoon die we nu zijn. De wijze waarop we ons als volwassene voelen, hoe we denken, handelen, relateren en kijken naar onszelf en de wereld, wordt voor een groot deel bepaald door ervaringen in onze kindertijd. In de omstandigheden waarin we als kind opgroeien doen we overtuigingen en overlevingsstrategieën op. Deze waren in de situatie van het kind van toen zeer functioneel en vaak ook erg intelligent, en hebben ons geholpen te overleven in mogelijk niet altijd optimale omstandigheden.

In het volwassen leven kunnen we echter merken dat deze overlevingsmechanismen die toen zo functioneel waren, ons niet meer optimaal dienen in wat we als volwassene zouden willen voor onszelf. Soms lijken we ongewild steeds in deze oude patronen te komen, waardoor we vaker dan ons lief is, in ongewenste situaties terecht komen.

De programma’s die ons toen zo goed hebben geholpen, zitten ons nu in de weg. Ze zijn als het ware toe aan een update. Zodat we meer keuzevrijheid en ruimte krijgen om ons leven in te richten op een manier die bij de huidige tijd en de wensen en verlangens van de volwassene van nu past.

In de PRT maken we onderscheid tussen het volwassen bewustzijn en het kind bewustzijn. Het innerlijk kind is een metafoor voor alle ervaringen, gevoelens, overlevingsstrategieën en overtuigingen van toen. Door middel van lichaamswerk en andere afwisselende werkvormen kunnen we meer helderheid krijgen over wat er in dit kinddeel leeft. Zo kunnen we dit deel geven wat het toen zo nodig had, namelijk gezien en gehoord worden. Tegelijkertijd leren we om hier vanuit de volwassene naar te kijken, zodat we niet meer gevangen blijven in de beperkte mogelijkheden en keuzes die dit kind had.    We leren te leven vanuit een volwassen perspectief dat tevens in verbinding is met het gekwetste kinddeel in ons en zijn/haar behoeften. In dit proces komt er automatisch ook ruimte vrij voor de natuurlijke kwaliteiten, levensenergie, speelsheid en vitaliteit van het natuurlijke kind. Wanneer ook deze een plek krijgen in ons leven, gaan we ons vrijer, blijer en energieker voelen. En wie wie dat nu niet?