Begeleiding aan kinderen en jongeren

Kindercoach Groningen

Kinderen en jongeren kunnen behoefte hebben aan een kinderbegeleider. Bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden of de ziekte van een ouder, een scheiding, verhuizing of ongeluk, kan een kind erg geraakt worden. De ouders zijn soms te druk met hun eigen verwerking van de problemen of staan te dichtbij de situatie, waardoor er voor het kind begeleiding van buitenaf nodig kan zijn. Door middel van begeleiding door een kindercoach of kindertherapeut kan het kind de gebeurtenis of het verlies een plek geven, verwerken of een manier vinden om ermee verder te gaan in het leven.

Vertrouwen in anderen verliezen

Bij andere gebeurtenissen, zoals pesten, kunnen kinderen zich door middel van begeleiding ook weer beter voelen. Gepest worden kan grote gevolgen hebben voor een kind. Hij of zij kan het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen verliezen. Kinderen kunnen ook bang worden om opnieuw contact te maken met anderen, zij worden hierdoor bijvoorbeeld sociaal geremd. Op deze manier kunnen zij in een vicieuze cirkel geraken, waarbij het lastig is om hier zelf uit te komen. Er kan dan wat hulp nodig zijn om het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de ander weer op te bouwen. Het kind kan dan weer sociaal vaardig en assertief worden.

Verdrietig gevoel bij een kind

Ook zijn er gevallen waarbij er geen duidelijk aanwijsbare reden is voor het verdrietige gevoel van een kind. Het kan zijn dat het kind worstelt met gevoelens van onzekerheid, (faal)angst, boosheid, verdriet of somberheid. Het kind kan ook moeite hebben met het omgaan met zichzelf, zich bewegen in het leven, het maken van contact of zich uiten. Dit soort interne worstelingen van een kind kan resulteren in een gevoel van leegheid of eenzaamheid, het niet kunnen ontspannen of slapen, piekeren, stress of lichamelijke klachten.

Kinderen met een handicap, ziekte of een speciaal talent kunnen zich anders voelen dan de rest. Zij hebben soms ondersteuning nodig om hiermee te leren omgaan. Hooggevoelige kinderen ervaren, naast een grote rijkdom aan gevoelens en belevingen, soms een overload aan binnenkomende prikkels. Specifieke begeleiding om hun vele kwaliteiten te leren benutten zonder zichzelf te verliezen of het volgen van een aandachtstraining, kan voor deze kinderen gewenst zijn.

Puberteit en jongeren

De puberteit kan voor jongeren een verwarrende tijd zijn. Deze tijd gaat gepaard met veel uitdagingen op verschillende terreinen. Ook treden er zowel intern als extern veranderingen op. Zo zijn er lichamelijke, hormonale, emotionele en psychische veranderingen. Daarnaast wordt er in de puberteit door de omgeving een beroep gedaan op andere verantwoordelijkheden en taken van een jongere en krijgt de jongere te maken met verschillende rollen. De zoektocht naar wie ben ik, hoe verhoud ik me tot de ander en het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld is niet voor alle jongeren gemakkelijk en het kan dan ook een uitdaging zijn om in deze turbulente periode de weg te vinden.

Een kindercoach inschakelen

Een kindercoach inschakelen kan om bovenstaande redenen een verstandige keuze zijn. Bij het werken met kinderen en jongeren gebruik ik verschillende methoden. In een veilige sfeer krijgt uw kind de ruimte om vrijuit te vertellen over wat hem of haar bezighoudt en waar hij of zij last van heeft. Afhankelijk van wat uw kind nodig heeft en wat we samen in een oriënterend gesprek bespreken, maak ik daarnaast o.a. gebruik van PRT, Traumawerk voor kinderen, lichaamsoefeningen, systemisch werk, sociale vaardigheids- en grenzenoefeningen, geleide fantasie, (rollen)spel, mindfulnessoefeningen voor kinderen, ontspanningsoefeningen, het werken met verschillende innerlijke delen, tekenen en muziek. Hierbij is veel ruimte voor lichtheid en humor en zal de focus liggen op het versterken van de eigenheid, kwaliteiten, vitaliteit en kracht die uw kind van nature heeft. Als kindercoach weet ik wat uw kind nodig heeft en zorg ik voor de juiste begeleiding en hulp.

Contact opnemen?