Over Jaldhara

image

Jaldhara Gerritzen

Na het behalen van mijn propedeuse Psychologie en Pabo-diploma ben ik tien jaar werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs. Hoewel ik erg genoot van het werk met kinderen, merkte ik dat ik op zoek bleef naar meer, een emotionele verdieping en een diepere verbinding met zowel anderen als mezelf. Iets waarin de persoon die ik in essentie ben en mijn kwaliteiten meer ruimte kregen. Na een burn-out in 2007 nam ik afscheid van het onderwijs en startte ik met de 4-jarige HBO-opleiding tot lichaamsgericht therapeut aan het Aumm Instituut. Dit was thuiskomen. Ik vond wat ik onbewust al zolang zocht. Een diepgaand helings- en groeiproces ging hand in hand met mijn ontwikkeling tot therapeut. Ik besloot dit werk door te geven en rondde de basisopleiding af. Deze vulde ik aan met de vervolgtraining Familie Opstellingen & Systemisch Werk (2013/2014) en diverse vervolg- en verdiepingsblokken op het gebied van o.a. Traumaheling, Codependency, Essence & sexuality for women en Psychopathologie. Ik volgde supervisie en assisteerde in opleidingsblokken.
Om een zo breed mogelijke basis voor mijn werk te creëren, verdiepte ik mij daarnaast in een aantal reguliere therapievormen en methoden. Tevens werkte ik van 2013 tot en met 2015 met veel plezier als begeleider van mensen met psychische problemen binnen de instelling Ixta Noa. Specifieke ervaring heb ik opgedaan op het gebied van hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek, trauma, emotieregulatieproblematiek, angstklachten en depressie. Door naast therapie aan volwassenen ook de begeleiding aan kinderen en jongeren een plek te geven in mijn praktijk, heb ik mijn passie voor en ervaring met het werken met kinderen verenigd met het therapeut zijn.

Ik blijf me graag ontwikkelen en specialiseren. Om die reden neem ik regelmatig deel aan intervisie- en supervisiedagen, bijscholingsbijeenkomsten en verdiepingstrainingen. Opdat mijn sessies ook in de toekomst vergoed worden door de zorgverzekeraar, heb ik eind 2016 de HBO-opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (Con Amore) afgerond.  Daarnaast volgde ik in 2016/2017 de NIP-geaccrediteerde training Primal Somatic Trauma Healing (Aumm Instituut), die ik in april 2017 heb afgesloten. Binnen deze training kreeg ik les van vooraanstaande traumatherapeuten, zoals Raja Selvam, Michael Mokrus, Maggie Kline, Jaap van der Wal, Cateleyne Deodatus, Divyam Kranenburg en Omkar Dingjan. Bij deze docenten volg ik nog met regelmaat vervolgtrainingen.

Dankzij de intensieve ontwikkelingsweg die ik zelf heb bewandeld heb ik naast een goed observatievermogen emotionele draagkracht ontwikkeld, alsmede het vermogen om in te tunen op mensen en hen aan te voelen. Zowel waar het gaat om dat wat gezegd wordt, als om dat wat juist niet gezegd wordt, maar wel zichtbaar of voelbaar is. Graag zoek ik samen de diepere laag op, zodat de kern zichtbaar wordt en een diepe heling en bewustwording mogelijk is. Mensen begeleiden bij hun ontwikkelings- en helingsproces inspireert mij. Het mes snijdt aan twee kanten, in dit proces word ook ik geraakt en gestimuleerd. Het doorgeven van wat ik zelf heb geleerd en verworven aan anderen die op eenzelfde pad zitten, voelt als mijn levenstaak.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door empathie, humor, een scherpe blik, focus en tussen de regels door luisteren naar de diepere laag in jouw verhaal. Mijn missie is om je een veilige bedding te bieden. Van daar uit onderzoeken we samen welke stappen gezet kunnen worden en wat gezien en gevoeld wil worden; alles in jouw tempo. Graag ben ik bij jouw proces aanwezig en steun ik je, vanuit compassie en zonder oordeel.

‘Let your light shine so brightly that others can see their way out of the dark’

Contact opnemen?