Tarieven en vergoeding

Volwassenen:

Intake (75 minuten) : 85 euro

Sessie (75 minuten) : 85 euro

Kinderen:

Intake (60 minuten) : 70 euro

Consult (50 minuten & 10 minuten afspraak maken) : 70 euro

Voortgangsgesprek met ouder(s) (60 minuten) : 70 euro

Jongeren: 

Intake (60 minuten) : 70 euro

Consult (60 minuten) : 70 euro

Studenten:

Intake (60 minuten): 65 euro

Sessie (60 minuten) : 65 euro

Overige tarieven:

Telefonisch consult (per kwartier): 20 euro

Mindfulnesstraining (individueel): 65 euro (60 minuten)     Strippenkaart van 5 keer: 300 euro.

Slimmer dan stress-coaching (individueel): 65 euro (60 minuten)     Strippenkaart van 5 keer: 300 euro

Specifieke tarieven :

Arbeidscoaching, Reïntegratie- en Verzuimpreventietrajecten bekostigd door de werkgever: hiervoor gelden aparte tarieven. Ik stel een offerte op voor het gehele traject.

Vergoeding:

De sessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Wil je weten of jouw zorgverzekeraar de sessies vergoedt, kijk op deze pagina van de SBLP.

Andere mogelijkheden voor vergoeding van de therapie:

Er is een aantal andere mogelijkheden om de therapiekosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen:

Werkgever of Arbo-dienst: 

Informeer eens bij je leidinggevende, afdeling Personeelszaken, Arbo-dienst, bedrijfsmaatschappelijk werk of bedrijfsarts of zij bereid zijn om bij te dragen aan de therapiekosten. In het kader van preventie of reïntegratiebegeleiding zijn bedrijven steeds vaker gemotiveerd om (een deel van) de therapie te bekostigen. Hierbij moet het gaan om psychische of emotionele klachten die een negatieve invloed hebben op het functioneren in je werk en daardoor op termijn uitval kunnen veroorzaken of dit reeds hebben gedaan.

Slachtofferhulp/Schadefonds Geweldsmisdrijven:

In sommige gevallen is vergoeding van de sessies mogelijk vanuit het Noodfonds of Schadefonds Geweldsmisdrijven. Voor hulp bij een dergelijke aanvraag kun je contact opnemen met Bureau Slachtofferhulp.

Via Sociale dienst of Gemeente: 

Voor mensen met een laag inkomen is soms een tegemoetkoming in de kosten mogelijk via de Wet Bijzondere Bijstand van de Sociale dienst of loket WMO. Zowel mensen met een (bijstands)uitkering als mensen met een minimuminkomen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Soms is vergoeding door de Gemeente ook mogelijk indien je een verwijzing hebt van je huisarts of praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ).

Noodfonds voor studenten:

Studenten kunnen voor vergoeding van de therapie een beroep doen op het Noodfonds. Hiervoor is een eigen verklaring nodig en een brief van de therapeut.

Belastingaangifte: 

Indien u niet in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen, kunt u de gemaakte therapiekosten soms als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken.

  • KvK-nummer: 64642372
  • AGB-zorgverlenerscode: 90102157
  • AGB-praktijkcode: 90061636
  • SBLP-registratienummer: 12150377
  • RBCZ-registratienummer: 808245R
  • CAM-Coöperatienummer WKKGZ : SBLP12150377

Let op: Afspraken die binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

Contact opnemen?