Primal Rebirth Therapie (PRT)

image

Kindertijd (Primal)

PRT gaat ervan uit dat in onze kindertijd, ook wel Primal genoemd, de blauwdruk gevormd wordt voor de persoon die we nu zijn. Onze huidige overtuigingen, gevoelens, patronen en gedachten vinden vaak hun oorsprong in onze kindertijd. De ideale opvoeding bestaat helaas niet. Ook onze ouders/opvoeders zijn opgevoed door mensen die op hun beurt verwond of gevormd zijn. Onbewust worden deze pijn en conditionering¬† doorgegeven van ouder op kind. Het oorspronkelijke kind dat op de wereld kwam zal niet helemaal gezien worden en kunnen zijn zoals het in essentie is en ook zijn behoeften zullen vaak niet in totaal kunnen worden aangevoeld en bevredigd. Zijn grenzen zullen soms niet worden gezien of gerespecteerd. Het kind, dat afhankelijk is van de opvoeders, moet zich aanpassen aan hun normen en waarden en wordt ‘opgevoed’. Hierbij ontstaat een afsplitsing van het oorspronkelijke kind. In dit proces van interactie tussen kind en opvoeders ontstaat pijn. In deze Primal-pijn vormt het kind, vaak onbewust, overtuigingen over zichzelf, de wereld en het leven. Het deel dat deze pijn en overtuigingen omvat, noemen we ook wel het gekwetste kind. Zonder bewustzijn leven de meeste mensen in hun volwassen leven nog voor een (groot) deel vanuit dit gekwetste kind.

Heling

Door echter in een veilige omgeving opnieuw contact te maken met dit kind in ons, kan er een helingsproces op gang komen. Negatieve overtuigingen kunnen bewust worden en worden vervangen door positieve, pijn kan worden gevoeld, geuit en geheeld. De verbinding met het kind in ons kan worden hersteld, doordat dit deel nu wel gezien, geaccepteerd en geliefd wordt. In dit proces kan het gekwetste kind, samen met de volwassene van nu, helen en loskomen van het verleden, waardoor het langzaam terug kan keren naar het oorspronkelijke kind met al zijn kwaliteiten en levenslust. De volwassene wordt versterkt en kan een liefdevolle ouder zijn voor het kind. Er ontstaat ruimte om steeds meer vanuit de essentie te leven, in plaats van gevangen in het verleden te zijn. Dit geeft vrijheid!

Lichaamswerk

Omdat de ervaringen die we opgedaan hebben in ons leven zijn opgeslagen in ons lichaam, is het belangrijk het lichaam te gebruiken als ingang. Dit kan op verschillende manieren. Via o.a. bio-energetische oefeningen, adem, rebirthing, dans, meditatie en traumawerk, kunnen we we weer in contact komen met deze opgeslagen herinneringen en emoties. Hierdoor kunnen deze gevoeld worden, verwerkt en losgelaten.

Contact opnemen?

Advertenties