Traumaverwerking Groningen

Veel mensen hebben te maken met een trauma, ook zonder dat zij dit bewust in de gaten hebben. Een trauma kan jouw leven negatief beïnvloeden. Niet alleen op de grote momenten in je leven, maar ook gewoon in je dagelijks handelen. Om deze invloed te stoppen, kun je starten met traumaverwerking Groningen. Verwerk je jouw trauma, dan heb je hier minder of helemaal geen last meer van in jouw dagelijks leven.

Wat is een trauma?

Een trauma is een verzamelnaam voor ervaringen die we hebben meegemaakt in onze (vroege) jeugd of daarna en die te groot waren om te hanteren of bevatten. Trauma wordt ook wel omschreven als het onvermogen om adequaat te reageren op een bedreigende situatie. Omdat je ten tijde van de gebeurtenis niet in staat was om adequaat te reageren op deze bedreigende situatie, bijvoorbeeld omdat je te klein was of omdat de omstandigheden dit niet toelieten, kan een trauma jaren later nog een rol spelen in je leven. Dit kan een kleine rol zijn, maar een trauma kan ook een grote invloed hebben op je leven.

De symptomen van een trauma

Trauma is eigenlijk een grote hoeveelheid energie, die jaren na de bedreigende situatie nog in je lichaam aanwezig is. Deze vastgezette energie van het trauma heeft een enorme lading, zeker als het om een groot trauma gaat. Door de lading van deze energie kun je last krijgen van klachten als prikkelbaarheid, een verhoogde alertheid, slaapproblemen, angsten, spierklachten en zelfs hartkloppingen. Ervaar jij deze symptomen? Dan is het verstandig de energie van jouw trauma onder goede begeleiding te leren ontladen, zodat de symptomen van jouw trauma verminderen of zelfs verdwijnen. Dit doe je met traumaverwerking Groningen.

Traumaverwerking Groningen

Traumaverwerking wordt ook wel traumaheling genoemd. Door middel van traumaverwerking leer je op de juiste manier de vastgezette energie te ontladen die door jouw trauma in je lichaam aanwezig is. Door in kleine stapjes deze energie te ontladen, zullen de symptomen van het trauma afnemen of zelfs verdwijnen. Hierdoor heeft het trauma minder of helemaal geen invloed meer op jouw leven.

Contact opnemen?